Zapisy do klas pierwszych - Szczegóły aktualności - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

Tag img Aktualności
Tag img 23.02.2024, 09:48
Article heading icon

Zapisy do klas pierwszych

Rekrutacja uzupełniająca

17 - 21 maja

W dniach 17 - 21 maja 2024 roku odbywać się będzie rekrutacja uzupełniająca - poza systemem elektronicznym.

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo:

  1. Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie której zamieszkują - zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 26 lutego 2024 do 11 marca 2024 r.
  2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu - odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 19 marca 2024 r. do 26 marca 2024 r.

Oferta szkoły

Ogólne informacje o naborze do klas pierwszych

Szczegółowe zasady naboru do szkół podstawowych

Terminy naboru

Pliki do pobrania