Historia szkoły - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

Article heading icon

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 31 znajduje się w Lublinie przy ulicy Lotniczej 1.

W roku 1956 we wrześniu oddano do użytku szkolnego budynek, który budowano przez dwa lata. Kierownikiem robót był technik Józef Koper, inwestorem budowy była Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych w Lublinie. Ostateczne roboty zakończono w roku 1957. Ogólny koszt budynku wyniósł 8 000 000 zł.

Historyczny budynek szkoły

Rozwój szkoły

Pierwszym kierownikiem szkoły został pan Józef Kujawski, jego zastępcą pani Julia Kłak. Zatrudniono 18 nauczycieli, a naukę podjęło 850 uczniów. Patronat nad szkołą objęła Fabryka Samochodów Ciężarowych.

Już w pierwszym roku pracy powołano:

  • koło sportowe
  • koło taneczne
  • zespół wokalno-taneczny
  • koło recytatorsko-dramatyczne
  • drużyny zuchowe i harcerskie.

Uczniowie mieli znaczny wkład w Społeczny Fundusz Odbudowy Warszawy. 

W roku szkolnym 1957/1958 w związku z rozbudową osiedla ZOR Bronowice liczba uczniów zwiększyła się do 1075. Ogółem stan personelu wychowawczego wynosił 29 osób. Z inwestycji gospodarczych na szczególną uwagę zasługuje uruchomienie nowej szatni, której koszt wyniósł 100 000 zł.

Pierwsi nauczyciele SP31

Dnia 28 kwietnia 1962 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Marcelego Nowotki. Komitet Rodzicielski ufundował szkole z tej okazji piękny sztandar. Od 1991 r.do 2006 r. szkoła nie miała patrona. 20 października 2006 r. nadano szkole imię Lotników Polskich.

Sukcesy szkoły

Uczniowie wielokrotnie reprezentowali naszą szkołę w olimpiadach przedmiotowych z języka polskiego, historii, biologii, geografii, matematyki, chemii, fizyki. Szkoła może także poszczycić się osiągnięciami sportowymi w dziedzinie piłki nożnej, szabli, floretu.

Mijały lata. Szkoła cieszyła się w środowisku i w mieście bardzo dobrą opinią. Przeprowadzone wizytacje oceniały bardzo wysoko osiągnięcia uczniów i pracę nauczycieli. Tutaj wielu wspaniałych ludzi otrzymało podstawowe wykształcenie, a dzisiaj rozsypani po całej Polsce (nie tylko) pełnią zaszczytne i odpowiedzialne funkcje.

Dyrekcja

Kolejno kierownictwo szkoły obejmowali: od roku 1961 pan Henryk Samczuk, od roku 1963 – pan Czesław Jędrzejewski, w 1964 – pani Emilia Nowak, w 1967 – pan Jan Olszewski, w 1973 – pani Janina Rodak, w 1990 – pani Grażyna Bednarska-Tyszczyk, a od września 2005 roku – pani Jolanta Józefaciuk.