Patron szkoły - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

Article heading icon

Patron szkoły

Qouote icon
Polscy Lotnicy nam patronują - uczciwość, męstwo w życiu wskazują
Hymn Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie

Nadanie imienia szkole

Dnia 20 października 2006 r. Szkoła Podstawowa Nr 31 otrzymała imię Lotników Polskich. Uroczystość ta zbiegła się z obchodami 50-lecia istnienia szkoły. Wybór Patrona był logiczną konsekwencją łączenia tradycji i historii małej ojczyzny z procesem wychowywania uczniów w duchu szacunku i miłości do Polski. Budynek szkoły został bowiem zbudowany na lotnisku Lubelskiej Fabryki Samolotów (wcześniej fabryka E. Plage i T. Laśkiewicz), którą 2 września 1939 roku zbombardowało lotnictwo niemieckie.

Po mszy świętej nastąpiło uroczyste odczytanie uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie, przekazanie sztandaru oraz ślubowanie uczniów. Następnie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez pana Andrzeja Pruszkowskiego – Prezydenta Miasta Lublin, Generała brygady pilota Ryszarda Hacia – Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, pana Lecha Sprawkę – Lubelskiego Kuratora Oświaty i panią Jolantę Józefaciuk – dyrektora szkoły. Uroczystość zakończył montaż słowno-muzyczny pt. „Pięćdziesiąt lat minęło…” oraz „Każde pokolenie ma swój czas”, w którym wykorzystano teksty poetyckie uczniów naszej szkoły.