Obiady - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

Article heading icon

Informacja dotycząca obiadów w roku szkolnym 2023/2024

 1. W roku szkolnym 2023/2024 obiady będą wydawane od dnia 05.09.2023 r. do 20.06.2024 r.
 2. Koszt jednego obiadu wynosi 6 zł.
 3. Zapisu na obiady dokonuje się u intendenta szkoły od dnia 23.08.2023 r. do 15.09.2023r. na podstawie wypełnionej umowy/karty zgłoszenia na obiady (druk można pobrać w sekretariacie lub ze strony szkoły).
 4. Wpłaty za korzystanie z posiłków należy dokonywać z góry tj. do 25 dnia miesiąca poprzedzającego żywienie (np. za październik płatne do 25 września) na indywidualne konto bankowe ucznia. Uwaga: Uczniowie, którzy byli żywieni w roku 2022/2023 dokonują wpłat na to samo konto, natomiast nowi uczniowie otrzymają numer konta od intendenta lub wychowawcy. 
 5. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie wiąże się z naliczeniem ustawowych odsetek oraz wstrzymaniem wydawania obiadów dla ucznia w miesiącu, za który brak jest wpłaty.
 6. Nowo zapisanym uczniom kartę magnetyczną wydaje intendent. Obiad wydawany jest na podstawie karty, którą uczeń jest zobowiązany nosić przy sobie.
 7. Karty ważne są do ukończenia szkoły przez ucznia lub do momentu całkowitej rezygnacji z posiłków (co wiąże się ze zdaniem karty do intendenta). Karta obiadowa jest kartą zwrotną!
 8. W przypadku zagubienia karty należy niezwłocznie zgłosić fakt do intendenta stołówki. Nowa karta zostanie wydana po wpłaceniu kaucji w wysokości 10,00 zł na konto szkoły: Bank Pekao SA 44 1240 1503 1111 0010 0143 2658.
 9. Obiady wydawane są tylko na miejscu, po przyłożeniu karty do czytnika bezpośrednio przy okienku wydawania posiłków. Kolor zielony upoważnia pracownika kuchni do wydania posiłku. Kolor czerwony oznacza brak zgody na wydanie posiłku (taki przypadek ma miejsce, gdy obiad jest nieopłacony lub dokonano w tym dniu odpisu).
 10. W przypadku nieobecności dziecka w szkole, rodzice/opiekunowie zobowiązani są zgłosić rezygnację z posiłku z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 11:00. Brak zgłoszenia nieobecności skutkuje naliczeniem opłaty za obiad (w przypadku absencji w poniedziałek – odpis należy zgłosić do godziny 8:00 w poniedziałek).
 11. Odpisu można dokonać:
  • osobiście u intendenta
  • telefonicznie pod nr: 81 728 67 00 lub 81 728 67 18
  • lub poprzez wysłanie e-maila na adres – odpisy@sp31.lublin.eu
 12. W przypadku chęci zrezygnowania z wyżywienia należy zgłosić się do intendenta na dwa dni przed końcem miesiąca, za który dokonano wpłaty, celem podpisania rezygnacji.

Uwaga:

 • Nowi uczniowie naszej szkoły płatności za wrzesień 2023 dokonują do 10 września 2023 roku.
 • Prosimy o niewpłacanie należności za obiady za styczeń 2024 r. w grudniu 2023 r. Za styczeń wpłaty należy dokonać od dnia 1 stycznia do dnia 10 stycznia 2024 roku (odsetki nie będą naliczane ani nie będzie blokowana karta magnetyczna). W przypadku wpłaty, pieniądze zostaną odprowadzone do Urzędu Miasta Lublin, a rodzic/opiekun będzie musiał dokonać płatności jeszcze raz.

Odpłatność za obiady

Koszt jednego obiadu – 6 zł. Miesięczna opłata za obiady wynosi:

 • wrzesień: 19 x 6 = 114 zł
 • październik: 22 x 6 = 132 zł
 • listopad: 19 x 6 = 114 zł
 • grudzień: 16 x 6 = 96 zł
 • styczeń: 19 x 6 = 114 zł
 • luty: 14 x 6 = 84 zł
 • marzec: 18 x 6 = 108 zł
 • kwiecień: 20 x 6 = 120 zł
 • maj: 15 x 6 = 90 zł
 • czerwiec: 14 x 6 = 84 zł