Oferta edukacyjna - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

Article heading icon

Oferta Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie

Nasza szkoła istnieje od 1956 r., łącząc tradycję z nowoczesnością. Jest placówką, która dzięki szerokiej ofercie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej stwarza uczniom optymalne możliwości wszechstronnego rozwoju oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

Patronat nad naszą placówką sprawuje "Szkoła Orląt" w Dęblinie

Naszym priorytetem jest rozwijanie potencjału uczniów i umożliwienie im osiągania sukcesów edukacyjnych oraz sportowych:

 • Tworzymy wykształcony, doświadczony zespół nauczycieli, wspierający wszechstronny rozwój uczniów.
 • Dostosowujemy metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.
 • Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem tablic interaktywnych, a także pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu " Laboratoria Przyszłości".
 • Rozwijamy potencjał uczniów poprzez ich udział w licznych konkursach oraz promujemy naukę języków obcych - język angielski, język niemiecki, język hiszpański.
 • Uczymy pływania w klasach profilowanych oraz w ramach zajęć wychowania fizycznego.
 • Klasa profilowana – piłka nożna – rozwija uzdolnienia uczniów w tej dziedzinie.
 • Prowadzimy liczne zajęcia pozalekcyjne wspierające rozwój ucznia.
 • UKS "HELIOS" SP 31 Lublin prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla pierwszoklasistów z zakresu siatkówki oraz piłki nożnej.
 • W rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, dydaktycznych i socjalnych uczniów wsparciem służą pedagog i psycholog szkolny.

Naszymi atutami są:

 • Funkcjonalne, estetyczne i dobrze wyposażone sale lekcyjne, w tym dwie pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 • Nowoczesna infrastruktura - kompleks boisk sportowych z placem zabaw, zadaszony kort tenisowy, wydzielona sala gimnastyczna klas młodszych oraz sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 • Trzy pomieszczenia świetlicowe wyposażone w najbardziej aktualne gry rozwijające zainteresowania uczniów oraz ciekawe pomoce dydaktyczne, w których dzieci bawią się, odpoczywają i biorą udział w zajęciach tematycznych.
 • Biblioteka szkolna oferująca bogaty księgozbiór oraz zasoby multimedialne.
 • Stołówka przygotowująca smaczne i zdrowe obiady.
 • Gabinet pielęgniarki i stomatologa.
 • Strona internetowa szkoły i dziennik elektroniczny usprawniający kontakt nauczycieli z rodzicami i przepływ bieżących informacji.

Dbamy o zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa oraz stworzenie przyjaznej atmosfery poprzez:

 • Monitoring na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły.
 • Przestronną i funkcjonalną szatnię.
 • Całodobową ochronę kompleksu boisk sportowych.
 • Bramofon umożliwiający kontrolę wejść na teren szkoły.
 • Zapewnienie opieki uczniom w każdym momencie ich pobytu w szkole.

Nasza placówka znajduje się w miejscu dawnej Lubelskiej Wytwórni Samolotów. Imię szkoły jest nawiązaniem do historii tego miejsca:

 • Współpracujemy ze środowiskiem lotniczym Dęblińskiej „Szkoły Orląt” oraz seniorami Aeroklubu Lubelskiego i Świdnickiego.
 • Najlepsi uczniowie kończący szkołę otrzymują Statuetkę Ikara – nagrodę ufundowaną przez Klub Seniorów Aeroklubu Lubelskiego, nagrodę Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz Medal pil. Eugeniusza Kasprzaka.
 • W 2008r. sztandar Szkoły został odznaczony Złotym medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej.
 • W 2015r. otrzymaliśmy honorowe wyróżnienie - Błękitne Skrzydła – za całokształt działalności na rzecz lotnictwa polskiego oraz kształcenie młodzieży w duchu krzewienia patriotyzmu i pielęgnowania tradycji lotniczych w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim.

W codziennej pracy z uczniami chętnie sięgamy po różnorodne, niekonwencjonalne rozwiązania edukacyjne i wychowawcze:

 • Projekty edukacyjne, np. „Rodzic najlepszym ekspertem”, „Duży czyta małemu”, projekt literacki „Obłoczki sercem malowane”, projekty wspierające kompetencje komunikacyjne w języku angielskim.
 • Programy profilaktyczne promujące racjonalne odżywianie i zdrowy styl życia: np. „Szkoła na widelcu”, „Aktywnie po zdrowie”, „Jedz zdrowo i kolorowo”, „Tydzień warzywno-owocowy”, „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”.
 • Programy profilaktyczne kształtujące umiejętności społeczne: „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na agresję” oraz szkolne przedsięwzięcia i inicjatywy: działania inicjowane przez uczniów w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, „Tydzień Życzliwości”, „Dzień empatii”.
 • Nauka poza ławką szkolną: udział w Lubelskim Festiwalu Nauki, współpraca z lubelskimi uczelniami wyższymi oraz z lokalnymi instytucjami kulturalnymi.

Szkoła oferuje i zapewnia uczniom:

 • zajęcia lekcyjne w godz. od 8.00 do 15.05
 • urozmaiconą ofertę imprez klasowych i szkolnych
 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce
 • zajęcia i opiekę w świetlicy szkolnej od godz. 6.30 do 16.45
 • półkolonie letnie i zimowe.

Dokładamy starań, aby motto szkolnego medalu: „Lecieć, a nie dać się mijać – zawsze wzwyż”, było dla nas i naszych uczniów inspiracją każdego dnia.