Sport w szkole - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

Article heading icon

Sport w naszej szkole

Klasy profilowane

W naszej szkole funkcjonują klasy o profilu: piłka nożna pod patronatem AP MOTOR LUBLIN oraz pływanie prowadzone przez MTP LUBLINIANKA.

Akademia Piłkarska Motor Lublin

Logo Akademii Piłkarskiej Motor Lublin

Akademia Piłkarska Motor Lublin to prężnie rozwijająca się organizacja działająca w strukturach jednego z największych klubów we wschodniej Polsce. Pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej w Akademii szkoli się obecnie blisko 500 dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Każdego roku nasze drużyny zostają Mistrzami Województwa na wielu szczeblach, a także sięgają po sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Młodzi piłkarze Motoru regularnie otrzymują powołania do reprezentacji Lubelszczyzny oraz kadr narodowych. Nasze zespoły biorą ponadto udział w rozgrywkach na poziomie centralnym. Proces szkolenia w AP Motor jest gwarantem edukacji sportowej na najwyższym poziomie.

Miejskie Towarzystwo Pływackie "Lublinianka"

Logo MPT Lublinianka

Miejskie Towarzystwo Pływackie „Lublinianka” to klub zajmujący się wieloletnim szkoleniem dzieci i młodzieży w pływaniu. Ponadto tworzy obozy sportowo – treningowe przygotowujące do efektywnego udziału w zawodach pływackich – centralnych oraz obozy letnie sportowo – rekreacyjnych z profesjonalnym programem profilaktycznym. Stowarzyszenie działa od 1968 w tej samej lokalizacji, najpierw jako sekcja pływacka WKS Lublinianka, od 2001 roku jako stowarzyszenie MTP Lublinianka. Przez wszystkie lata współpracuje z Urzędem Miasta Lublin w zadaniach szkolenia zawodników. Efektem tych działań były medale Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, rekordy Polski, medale na Mistrzostwach Europy i Świata.
  • Szkolenie w ramach klas profilowanych prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, dzięki temu zajęcia w szkole mają charakter profesjonalnego treningu, ponadto uczniowie równolegle objęci są szkoleniem klubowym.
  • Działalność klas profilowanych w całości finansowana jest ze środków budżetu Gminy Lublin, dzięki czemu uczniowie nie ponoszą kosztów szkolenia.
  • W ramach przyznanych dotacji kluby, które patronują klasom, zakupiły niezbędny do prowadzenia szkolenia sprzęt sportowy.
  • Zajęcia szkoleniowe w ramach klas profilowanych odbywają się w szkolnych obiektach sportowych.
  • Treningi dopasowane są do planu lekcji uczniów w sposób niekolidujący z zajęciami dydaktycznymi.

Uczniowski Klub Sportowy "Helios" SP 31 Lublin

Uczniowski Klub Sportowy „HELIOS” SP 31 Lublin kolejny rok prowadzi zajęcia z siatkówki oraz piłki nożnej dla uczniów klas I-III. Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

4. Organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.