Sposób załatwiania spraw - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

Article heading icon

Sposób załatwiania spraw oraz przyjmowania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 1. Miejscem przyjmowania interesantów jest sekretariat szkoły.
 2. Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 15.00.
 3. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
  • osobiście – sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących spotkania z dyrektorem szkoły,
  • drogą pocztową – adres do korespondencji:
   • Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie, ul. Lotnicza 1, 20 - 322 Lublin
  • drogą elektroniczną – e-mail: poczta@sp31.lublin.eu
  • telefonicznie – 81 728 67 00.
 4. Interesantów przyjmuje:
  • dyrektor szkoły
  • wicedyrektorzy
  • pedagog szkolny
  • psycholog
  • nauczyciele.
 5. Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców:
  • w poniedziałki – godz. 14.00 – 15.00,
  • w czwartki - godz. 11.00 – 12.00.
 6. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływania.
 7. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania szkoły z zachowaniem drogi służbowej: nauczyciel – dyrektor szkoły.
 8. Adres mailowy do kontaktu z dyrektorem szkoły: poczta@sp31.lublin.eu