Nagrody dla najlepszych uczniów - Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

Article heading icon

Statuetka Ikara i Medal Pilota Eugeniusza Kasprzaka

Od 2009 roku w trakcie uroczystości Dnia Patrona uczniowie klas ósmych przekazują Sztandar Szkoły swoim następcom – uczniom klas siódmych, a najlepszy uczeń kończący szkolę, wyróżniający się osiągnięciami edukacyjnymi, wzorowym zachowaniem i wiedzą o Patronie Szkoły, otrzymuje nagrodę – statuetkę IKARA. Jej fundatorami i pomysłodawcami są członkowie Klubu Seniorów Aeroklubu Lubelskiego.

Uczniowie dotychczas nagrodzeni statuetką IKARA:

 • 2009 – Zofia Wójciak
 • 2010 – Patrycja Gliwka
 • 2011 – Jakub Jaroszyński
 • 2012 – Magdalena Pitek
 • 2013 – Aleksandra Strojek
 • 2014 – Karolina Prokopowicz
 • 2015 – Weronika Jakimowicz
 • 2016 – Jakub Węgrzyn
 • 2019 – Wiktoria Gwarda
 • 2020 – Kamila Bartosz
 • 2021 – Patrycja Radwan
 • 2022 – Maria Cytawa
 • 2023 - Weronika Baranowska

W czerwcu 2014 roku po raz pierwszy został wręczony Medal Pilota Eugeniusza Kasprzaka. Jest to nagroda ufundowana przez brata pilota – pana Zbigniewa Kasprzaka, za najlepsze osiągnięcia w nauce.

Uczniowie dotychczas nagrodzeni Medalem Pilota Eugeniusza Kasprzaka:

 • 2014 – Kinga Danielewicz
 • 2015 – Weronika Czorapińska
 • 2016 – Julia Pawlak
 • 2019 – Mateusz Stasienko
 • 2020 – Mateusz Borkowski
 • 2021 – Alicja Ceglińska
 • 2022 – Jakub Łukasik
 • 2023 - Martyna Piłat